Đóng

Nắp ga cống

mat-song-chan-rac-1m-ava

Mặt song chắn rác 1M

Mặt song chắn rác 1M Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn châu Âu EN 124 Vật liệu Sản phẩm bằng […]

04/07/2016

nap-ga-cong-skb-8039-ava

Nắp ga cống SKB 8039

1. Mặt song chắn rác và khung (SKB 8039) Khối lượng: 96 kg; Tải trọng: 75 kN. 2. Nắp song […]

04/07/2016

nap-ga-cong-gvb-57-ava

Nắp ga cống GVB 57

1. Nắp ga cống thân vuông Khối lượng: 170 kg; Tải trọng: 125 kN. 2. Nắp ga cống thân vuông […]

04/07/2016