Đóng

Tin Tức

thong bao

Thông báo mời họp

Chuong trinh DH, Giay moi hop DHCD (cổ đông) Chuong trinh DH, Giay moi hop DHCD (cổ đông)

26/04/2019

hinh-dai-hoi

Đại hội cổ đông

Tổ chức đại hội cổ đông Công ty CP Vật tư Công Nghiệp Hà Nội Vào hồi 9h ngày 21 […]

14/07/2016